بته جقه

طرح بته جقه ایرانی؛ از مفهوم تا کاربردهای متنوع آن

بته‌جقه یكی از نگاره‌ها و ارائه‌هایی است كه در طول هزاره تا امروز به روش‌های گوناگون زینت‌بخش آثار هنری ایران (پته‌دوزی، قالی، ظروف و...) بوده است. ما ایرانیان علاقه زیادی به نمادهای قدیمی و سنتی داریم. یکی از...