اخبار دانژه

طالع بینی متولدین فروردین

طالع بینی متولدین فروردین

خصوصیات اصلی متولدین فروردین :

فعّال و جنجالی، با شهامت، با مطالعه، هوشيار و زرنگ، صاحب عقيده، مبتکر، مقتدر، اهل بخشش، اهل تنوّع، با حس مسئوليّت، پر انرژی، اهل کشمکش و ستيز، پرجنب و جوش، فعّال، عجول، رک و بي‌پروا، زود عکس‌العمل نشان می ‌دهد، لايق و کاردان، عاشق قدرت، بی ‌صبر و طاقت، قادر است مدّت ها تنها باشد، اهل امر و نهی، طرّاح، اهل هيجان، حادثه‌جو، پرتوقّع، رياست مآب، با اعتماد به نفس، سازنده، به گذشته فکر نمی‌کند ، جوانتر از سنش به نظر می رسد، شايسته، ماجراجو، روشنفکر، دقيق، اشتباه خود را نمی ‌پذيرد، با مديريت عالی، متنفّر از مداخله ديگران، سالم و پرقدرت، خودخواه، گاهی یاغی، بی ريا ، گاهی خشک و يک دنده، مخالف دوز و کلک، در باطن ضعيف‌تر از ظاهر است، مددکار، گاهی غير واقعی و غير منطقی، هوشمند

طالع بینی کلی متولدین فروردین :

متولدین فروردین هنگامى که خورشيد در اولين خانه منطقه البروج قرار مى گيرد متولد شده و امواج پر قدرت خورشيد و همچنين سياره فرمانرواى خود (مارس) را جذب کرده اند. اين علامت که فرمانده منطقه البروج است، سر و مغز يعنى هوش، ذهن قوى و قدرت تفکر را نشان مى دهد. برجستگى ويژه فروردینی ها عزم راسخ است. شخصيت پر تکاپوى آنها همراه با قابليت هاى فراتر از تصور فکرى، آنها را مستعد رهبرى در رشته هاى مختلف، از کسب و کار گرفته تا حرفه هاى هنرى، نموده است.

فروردین ماهی ها قدرت اين را دارند که دوستان با نفوذى براى خود دست و پا کنند. اين مسئله به علاوه ی تمايل قوى که براى زندگى اجتماعى در آنها هست، سرمايه هايى هستند که باعث مى شوند آنها به قله صعود کنند. (مارس) سياره حاکم فروردین در رويارويى با مسايل شهامت زيادى به آنها داده است و عزم راسخ و قدرتى که در وجودشان هست نيز آنها را يارى مى دهد. در صورتى که اين نيروها را به طرز سازنده اى به کار بگیرند،کارى نيست که به وسيله آنها نتوانند انجام دهند، ولى متاسفانه در درون آنها اين تمايل نيز وجود دارد که اين نيروها را به سويى سوق بدهند که نتايج مضرى از آنها حاصل شود.

سياره مارس فروردین ماهی ها را متمايل مى کند به اينکه بعضى مواقع تصميمهاى عجولانه و از روى انگيزه آنى بگيرند. اين امر باعث مى شود که کمى بى پروا و شتابزده عمل کنند، بدون اينکه قبلا در مورد کارى که مى خواهند بکنند به اندازه کافى فکر کرده باشند. بنابراين باید همیشه قبل از اينکه اجاره نامه، قرارداد يا هر نوع سند مهم ديگرى را امضا کنند، درباره آن به دقت فکر کنند. فروردینی ها باید به نصايح دوستانى که هم سليقه خودشان هستند توجه کرده و در هيچ کارى عجله نکنند و باید زمانى که تحت فشار هستند هيچ نوع تصميمى نگيرند. اين موضوع بسيار مهم است زيرا آنها شخصی متفکر، ايده آليست، دلسوز و قابل اعتماد هستند. اين قابل اعتماد بودن آنها باعث می شود که به سادگى فریب بخورند. آنها بايد بياموزند که تملق را از ستايش صادقانه تشخيص بدهند و در مورد مردمى که با آنها سر و کار دارند قاطع تر باشند. مهم نيست اگر بعضى اوقات اين مسئله باعث ناراحتى جزئى بشود.

 شانس فروردین ماهی ها براى موفقيت در زندگى فوق العاده است. گرچه به علت اينکه موجود فعالى هستند متمايل به داشتن شغلهايى اند که با تجارت همراه است، ليکن پول به تنهايى برایشان اهميت چندانى ندارد و فقط نشانه اى ست از قدرت و امنيت. در اوايل زندگى، امکان اين هست که به دليل نداشتن راهنما يا قدم گذاردن در يک راه غلط، مقدارى پريشانى و شکست برايشان پيش بيايد، ولى هنگامى که خودشان را باز بیابند، با سرعتى غير معمول به سوى ترقى گام بر خواهند داشت.

فروردینی ها نه تنها از انتقاد عصبانى مى شوند بلکه بايد بر ضد اين حالت که گاهی حتى شنیدن پیشنهاد هم آنها را خشمگين مى کند بجنگند. به هر حال آنها آنقدر با هوش هستند که بتوانند بر اين خشم غريزى غلبه کرده و انتقادات را بخصوص اگر سازنده بود و از طرف دوستان صميمى و صادق به عمل آمده باشد، بپذيرند.آنها بايد سعى کنند بر عليه زود خشمگین شدن و رد کردن انتقادات ديگران بجنگند.

فروردینی ها از جهت عاطفى موجود متعادلى هستند، فقط گاهى کمى تاثيرپذير و کج خلق مى شوند. ديگران به آسانى مى توانند آنها را افسرده يا خوشحال کنند. قوه تخيل بسيار زيادى دارند. با محبت، صميمى و بخشنده هستند و دوست دارند تا جايى که مى توانند به دوستان خود کمک کنند.

آنها دوست خوبى هستند، ولى اگر از کسى رو برگردانند براى هميشه به روابط خود با او خاتمه مى دهند.

ماه فروردين اين قدرت را به متولدینش مى دهد که جاى خود را در بالاترين حد کسب و کار و زندگى اجتماعى باز کنند. اشخاص مهم آنها را در راه رسيدن به شهرت و سعادت يارى خواهند کرد. اين اشخاص ممکن است حقوقدان، طبيب، سياستمدار، بانکدار و يا يک هنرمند باشند. در سرنوشت فروردینی ها رسيدن به موقعيتى که در آن رهبر عده اى باشند و يا در دستگاه دولتى به عنوان يک فرد قابل اعتماد کار کنند، پيش بينى شده است.

طالع بینی مرد متولد فروردین :

مرد فروردین مردی است رک و راست، تند و آتشين مزاج، عاشق پيشه، حادثه جو، حسود، پرتوقع و رياست طلب که دوست دارد رهبر و فرمانده باشد. آيا روح اين مرد را می شناسید؟

ستاره شناسان ، مرد متولد فروردین را با جملات جالبی توصيف کرده اند:

رعد وبرق، مشعل پرنده، منبع نيروهای صادق و رک و راست

به عنوان یک بانو اگر در جستجوی یک مرد بی حاشیه، هميشه يکنواخت، و صد درصد مطمئن و امن و امان هستيد، او را به همسری انتخاب نکنيد. اما اگر طالب فقط عشق و هيجان هستيد، او بهترين مرد دنياست.

او می تواند برای مدتی شما را غرق در شوق و حرارت بکند و بعد در يک لحظه مثل يک تکه يخ سرد و خاموش بشود. اگر در لحظه ای که در اوج هيجان است، حرفی بزنيد و يا کاری کنيد که مطابق ميلش نباشد، آنگاه درست مثل چراغی که کليدش زده بشود، فورا خاموش می شود. او با ملاحظه کاری و محافظه کاری ميانه خوبی ندارد. شجاع و با اعتماد به نفس است. هميشه جلوتر از ديگران می تازد و حتی گاهی از امکانات خود نيز قدم فراتر می گذارد. مرد متولد برج حمل يک موجود مملو از انرژی و عقايد سازنده است . بعضی اوقات کار کردن با او می تواند مشکل باشد اما بدون شک بسيار مفيد است.

او هرگز به گذشته فکر نمی کند، رفتار و قيافه اش جوانتر از سنش به نظر می رسد اگر چه از بسياری جهات خوش آيند است اما گاهی موجب می شود که نسبت به سنش قدری جوان تر جلوه کند و اين حالت تا وقتی که پا به سن بگذارد، در وی باقی می ماند. او با اين دست و آن دست کردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخالف است و پيوسته مايل است که يک قدم از ديگران جلوتر بدود. او می تواند منبع سخاوت و بخشندگی باشد و پول، وقت، احساسات و امکاناتش را در بست در اختيار ديگران، حتی کسانی که ايشان را خوب نمی شناسد بگذارد، ولی اگر خواسته اش برآورده نشود يا با کسانی که دوست ندارد مواجه بشود، يا مجبور بشود با عده ای آدم منفی باف کار کند، به موجود ديوانه کننده ای بی پروا، بدون انعطاف، خشن، يکدنده و متوقع تبديل خواهد شد.

امور عاطفی مرد متولد فروردین :

مرد فروردین ماهی وقتی عاشق می شود، گويی يک شيرين و فرهاد جديد به دنيا آمده است. او چنان غرق اوهام عاشقانه می گردد که گويی در تمام کره زمين فقط او معشوقه اش حق زندگی دارد. او در نهاد خود ايمان دارد که عشقش تنها عشق حقيقی است که از بدو پيدايش به وجود آمده است. اگر اين عشق بشکند، با تمام نيرو و با استفاده از کليه امکانات سعی می کند قطعات آن را برچيند و دوباره به هم پيوند دهد تا شايد آب رفته دوباره به جوی برگردد و اگر بار اول موفق نشد، دوباره کوشش به خرج می دهد. مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقعا پا برجاست مگر اينکه معشوقه اش متولد برج عقرب یعنی “آبان” باشد. او نسبت به امور عاطفی و احساسی چنان ايده آل است که در هر عشقی می خواهد مولف يک کتاب عاشقانه باشد و در يک کتاب پرشور عاشقانه رفتاری متعادل و ميانه وجود ندارد، هر چه هست شوريدگی و ديوانگی است.

در برخورد با معشوقه اش اگرچه به طور کلی آدم آرامی است، اما اين آرامش نبايد شما را خام کند، مخصوصا اگر در دهه اول اين ماه به دنيا آمده باشد.

 او زياد حرف نمی زند ، خيلی تظاهر نمی کند و شايد حتی نتواند مرد عاشق پيشه ای جلوه کند اما اگر می توانستيد به داخل قلب و مغزش رسوخ کنيد، با کمال تعجب می ديديد که روی آن توده ای آتش ريخته شده است. او در هر کاری مخصوصا کار عشق بدون شک يکی از جدی ترين، صميمی ترين و خشن ترين افراد روزگار است.

به احتمال قوی هيچ يک از متولدين برج دوازده گانه سال به اندازه متولد برج فروردين نمی توانند در عشق پابرجا باشند. صداقت او مانع از گمراهی شما می گردد و طبيعت ايده آل او عشق را هميشه شکوفا وآتشين نگاه می دارد. اما امان از روزی که کتاب عشق برای او يکنواخت نشود و طوفان آرام بگيرد، او به سهولت با سرد شدن آتش عشق به جستجوی يک شيرين دوم، سوم، چهارم و حتی هزارم می رود. از آنجا که در کار عشق، مثل بقيه امور زندگی، پاکباز و صادق و هيجان پرست است، اگر عکس العمل معشوقه چنان که بايد و شايد گرم و طوفانی نباشد و اين توهم را در وی به وجود بياورد که بر غم کوشش هايی که به خرج می دهد ، نمی تواند به مقصود خود که بر خورداری کامل از يک عشق است برسد، در عرض مدت کوتاهی تغيير عقيده می دهد و مرغ دلش به بام ديگر پر می کشد.

مرد متولد فروردین در زندگی زنا شوئی پايبند اصولی است که اگر ناديده گرفته بشوند، مانند خوره جانش را می خورد، او گاهی به راستی ميل ندارد زنش را دائما در حال رسیدن به خودش ببيند. او را هرگز به حريم اتاقی که مخصوص آرايش ونظافت است راه ندهيد. اگر شوهر يک زنی متولد فروردين ماه بود، بايد جدا مواظب باشد کارهايی از قبيل گذاشتن پاها به روی ميز و جويدن آدامس به هنگام تماشای تلويزيون و ساير حرکات جلف و سبک انجام ندهد. او را به جزئيات زندگی کاملا خصوصی خود مثل دعوای با مادرتان، يا گذاشتن پماد به روی زخم روی کمرتان و از این قبيل مسائل شخصی آشنا نکنيد. وقتی او منزل می آيد، دلش می خواهد زنش را شاد و خندان با بوی عطری که دوست دارد، ببيند. مبادا جمله و کلمه ای دل آزار حواله او بدهيد. زيرا برايش ديوانه کننده خواهد بود. اگر متوجه بشود که اين ميل و خواسته اش هيچ احساسی را در همسرش برنمی انگيزد، در چنين مواردی ابتدا سخت دل شکسته می شود، بعد دستخوش عصبانيت می گردد و آن وقت به جستجوی زن ديگری می پردازد که همانند خودش در نشان دادن احساساتش صادق باشد. از نظر او اين کار به هيچ وجه خيانت محسوب نمی شود. او خود را گناهکار نمی داند، از نظر او زن بی احساس اوست که خيانت کرده است، او خيال می کرد که زنش موجودی است دوست داشتنی و گرم و صميمی در حالی که اکنون می بيند تمام افکارش پوچ و بيهوده از آب در آمده است. او به طور طبيعی قادر به تحمل زن شلخته، بی احساس، کم هوش، بد لباس و نامرتب نيست و در مقابل اين ناملايمات شديدا از خود عکس العمل نشان می دهد. در مقابل اگر زن يک چنين مردی به خواسته اش توجه کند، می تواند مطمئن باشد که او با بزرگواری تمام زن های ديگر را در دنيا ناديده می گيرد. قلب متولد فروردين ماه فقط يک اتاق برای يک زن دارد  (مگر اينکه والدينش هر دو متولد ماه جوزا «خرداد» باشند.) او خیلی قبل از آنکه به همسرش خيانت کند، از او فاصله می گيرد و از وی دلسرد می گردد و قبل از اتفاق اين واقعه به شکل های مختلف به مبارزه برای نجات عشق خود می پردازد. متولد برج حمل از زن خجول، ملالت آور، و منفی باف متنفر است. زنش بايد او را متقاعد بکند که از همه بهتر و برتر است و اگر توانست اين فکر را در او به وجود بياورد، میتواند به وفاداری اش ايمان پيدا کند، اين کاری است که آزمايشش برای هر زنی که شوهرش متولد فروردين است ، بسيار جالب و دل انگيز خواهد بود. او در عين حال که ايده آل است، به حقايق نيز توجه شديد دارد، از اقرار به اشتباه بسیار متنفر است و يا اينکه هرگز نمی تواند ببيند که عشقش رو به خاموشی می رود ولی از آنجایی که در تصميم های خود خيلی پابرجاست، برای همسرش اين امکان وجود ندارد که بتواند آب رفته را به جوی برگرداند. اگر قبلا کمتر به خواسته های او توجه شده است، برگرداندن او از نيمه راه فرار از منزل محتاح کوشش فراوان است و زن بايد در اين حالت به اين نکته توجه کند که شوهر متولد فروردين از پنجه افکندن لذت فراوان می برد، او تشنه رقابت، کشمکش و نبرد است، اين بار زن بايد از تمام امکانات و ريزه کاری های زنانه خود استفاده کند تا از نبرد پيروز و موفق از آب در آيد . در يک چنين کشاکشی اسلحه ای که اصلا نمی تواند موثر واقع شود، سعی در جلب او از راه تحریک حسادتش است. يک کلمه و يا حتی يک نگاه گرم شما به مرد ديگری می تواند او را  هميشه از شما سرد کند او می خواهد که در هر مورد جلوتر و برتر از ديگران باشد و اين حالت شامل حال قلب شما نيز می گردد . متولد برج فروردين دارای حس مالکيت و حسادت فوق العاده شديدی است. در اين مورد فقط متولدين ماه اسد ( مرداد ) عمس العمل شديدتری از خود نشان می  دهند و شايد به همين دليل هم باشد که از تا از کسی صد درصد اطمينان نداشته باشد، عاشقش نخواهد شد. زن يک مرد متولد فروردين بايد به اين حقيقت گردن بگذارد که گرم گرفتن شوهرش با زنان ديگر مجاز و بدون تزوير و ريا است و او اين کار را حق مسلم خود می داند در حالیکه زنش را به شدت از آن منع می کند. اگر اين شخص متولد ده روز اول فروردين باشد، پای زنش را به یک سنگ می بندد و متوقع است که او بايد بدون اعتراض همانجا بماند و اين زن اگر می خواهد که شوهرش واقعا از آن او باشد و هرگز به وی خيانت نکند و لحظه ای از فکر او غافل نباشد، نه تنها نبايد حتی يک انگشتش را از دايره ای که به اطرافش کشيده شده است، بيرون بگذارد بلکه حتی بايد مواظب حرکات چشم هايش نيز باشد که مبادا به روی يک مرد نگاه يا خنده معصومانه کند.

پدر شدن مرد متولد فروردین

متولد برج قوچ برای کودکان تازه به دنيا آمده اش يک مو جود خيال انگيز است. اما بعدها ، وقتی  بچه هايش هفت هشت ساله شدند، کوشش می کند تا آنها را به پيروی از خود وادارد، اما او نبايد همه الگوهای زندگی خود را به آنها تحميل کند. پدر بودن يکی از نقش های زندگی است که او سخت به آن علاقمند است. اما در عين حال ممکن است نسبت به بچه هايش نوعی حسادت خاص نيز نشان بدهد اگر فقط احساس کند که بچه ها برای مادرشان بيش از او ارزش قائلند، گرفتار حسادت می شود، و خيلی زود و سريع يک حالت بیتفاوتی نسبت به آن پيدا می کند.

طالع بینی زن متولد فروردین

دوشیزه های مریخی جذاب هستند و قدرتهای ویژه ای دارند و بیش از همتای مردشان در بدست آوردن دل دیگران موفق هستند .

زن متولد فروردین،حین ورود به یك اتاق ، با صراحت لهجه و صداقت جمع را مجذوب خود می كنند . بعضی به آنها بدگمان می شوند و برخی آنها را دوست دارند زنان مریخی را می توان از رنگ لباس شناخت . آنها مثل ماشینهای آتش نشانی  از سر تا پا قرمز می پوشند .

بهتر است قبل از آنكه تصمیم بگیرند بچه دار شوند ، شغلی برای خود انتخاب كنند تا جنب و جوش و تحرك داشته باشد و بتوانند از این طریق شور و شوق همیشگی خود را ابراز كنند . در غیر اینصورت پس از ازدواج احساس می كنند محدود شده‏اند ( او در همه حال خواهان آزادی است ) و بحران از اینجا آغاز میشود . او فمینیست سر سختی است و با چنگ و دندان با شوهرش می جنگد . او زن خانه دار معمولی نیست و هیچ مردی نباید تلاش كند از او زنی خانه دار بسازد .

دختر متولد برج فروردین بسیار مستقل است . او همانطور كه خود را به دیگران نشان می دهد ، مرد مناسبی را برای ازدواج پیدا می كند و ازدواج او از همه حیث تمام و كمال خواهد بود .

با این كه فرزندانش تا زمانی كه با او زندگی می كنند ، او را محدود می كنند ، ولی او مادر خوبی برای آنهاست و درست زمانی كه آخرین بچه خانه را ترك كند، نهایت لذت را از زندگی خواهد برد . به كلاسهای هنری میرود و به فعالیتهای هنری می پردازد . از آنجا كه متولد این نشانه در پی منافع خود است و به آزادی های زیادی می دهد، پس دختران متولد این برج نباید در سنین پایین محدود شوند. او قبل از شناخت دیگری و علاقه به او ، اول باید خود را بشناسد كه شاید سالهای سال به طول انجامد . اگر در نوجوانی و اوایل جوانی گرفتار و محدود شود . شاید سی سال بعد تسلیم طبیعت شتابزده خود شود و زندگی زناشویی اش در معرض خطر قرار گیرد.

این زنان سرشار از شور و نشاط ، محبت و شگفتی هستند و می خواهند نقش مهمی را در زندگی بازی كنند . علاقه آنها به دیگران از آنجا ناشی می شود كه قوچ هستند و ریاست طلبی آنها به این علت است كه تحت سلطه مریخ‌ ـ سیاره ریاست طلبی ـ به سر می برند .

دختر متولد فروردین اگر مرد مناسبی را پیدا كند ، وقت را تلف نمی كند ، پا پیش می گذارد و حتی یك قدم هم به عقب نمی رود. او مثل همتای مردش گاهی خوش شانس است و گاه نیز معشوق رویایی اش همچون خرگوش گریز پا با وضع ناامید كننده ای فرار می كند . متولدین این برج همیشه باریك بین و آگاه نیست و ممكن است با گزافه گویی ( لاف و گزاف) افراد حساس را فراری دهد .

دختر فروردین در ظاهر سرزنده و زود رنج است اما در باطن بسیار كمال گراست و در یك روز واقعاً گرم بسیار احساساتی است این دختر اگر بفهمد شریك او گرگی در لباس بره است ، قیافه غم انگیزی پیدا می كند . او خیلی آسیب پذیر است و سعی می كند آن را پنهان كند .

نشانه های آبی و خاكی به امنیت خانوادگی نیازمندند اما زن مریخی باید از كسانی كه دوستشان دارد جدا باشد تا بتواند خود را بشناسد . او باید در اجتماع باشد تا اجتماعی شود . اگر این دختر زمانی را به خودش اختصاص ندهد از روابط بیزار و متنفر می شود، داد و هوار و گریه می كند و زبانه آتش خشم او بیش از توده آتشی است كه در یك قوطی كبریت می بینید.

امور عاطفی زن متولد فروردین

« عشق از زندگی جدا بوده است» بدون شک منظور افرادی غير از زن های متولد فروردين ماه است . نمی دانم به کسیکه عاشق يک چنين زنی باشد ، بايد تبريک گفت و يا به حالش متاسف بود . ممکن است تصور کند که عشق همه چيز زندگی است .در حالیکه او چنان مجذوب دنيای خاص خويشتن است که در عمل فقط آن را همه چيز زندگی میداند . او بيش از هر زن ديگری در اين دنيا می تواند بدون مرد زندگی کند.

طبيعی است که زندگی بدون مرد ، مفهومش زندگی بدون احساسات عاشقانه نيست . او هميشه دلش می خواهد و شايد بتوان گفت نيازمند به آن است که قلب مهربان و خواب های طلايی اش به خاطر او بتپد و به همين دليل هم هميشه يک چنين موجودی در ذهنش وجود دارد و موجودی که ممکن است مربوط به سالهايی بس طولانی گذشته و يا سالهای بسيار دور آينده باشد اما به هر حال او در شب های مهتابی بهار به اين عشق رو يايی خود می انديشد و نکته جالب آنکه به رغم وجود يک چنين آرزوی عميقی اگر يک چنين شخصی وجود خارجی نداشته باشد، کمبود آن را احساس نمی کند زيرا هميشه در ضمير ناخود آگاهش معتقد است که هر کاری را که يک مرد می تواند بکند ، خودش قادر است بهتر از آن را انجام بدهد.

زن متولد فروردين خودش راهش را در زندگی باز می کند و مايحتاج زندگيش را خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می کند بدون اينکه نيازی به وجود يک مرد داشته باشد. به نظر او انجام کارها به دست خودش خيلی سريع تر از آن صورت میگ يرد که به انتظار ديگری بنشيند و طبيعی است که يک چنين خصوصياتی به مزاج مغرور مردها خوش آيند نيست. زن متولد فروردين مثل مرد متولد اين ماه خواهان رهبری و پيشتازی است و  اين خواسته شامل تمايل او به برداشتن اولين قدم در امور عشقی نيز مي گردد.

زنان متولد اين ماه هميشه تعدادی عاشق سينه چاک در اطراف خود دارند و با  وجود اين هميشه در تخيلات خود دنبال کسی میگردند که جزو اين عده نباشد. او در صورت لزوم می تواند سريعا همرنگ جماعت بشود ولی در عين حال دارای آن سرسختی نيز هست که بتواند از راحتی ها چشم بپوشد و با سيل مخالفت ها سينه به سينه بجنگد و به سينه هر مردی که عشقش را مورد تهديد قرار داده است، دست رد بزند. اين درست نمونه کاملی از خصوصيات اخلاقی يک متولد ماه فروردين است. زنی با قدرت فراوان که میتواند بر همه غمنامه ها يک نقطه پايان بگذارد و قادر به ايفای کامل نقش يک زن است و يعنی فرو ريختن اشک در موقع لزوم و به عهده گرفتن نقش مرد به هنگامی که مردی در زندگی او وجود نداشته باشد. طبيعی است داشتن يک چنين خصوصيات تهاجمی چندان جالب نيست و اما خوش بينی و اميد او به آينده روشن، ضامن معتبری برای سعادتمند شدنش می باشد.

زن متولد فروردين، در صورت مساعد بودن زمينه در ابراز عشق پيشقدم می شود و بگذاريد او بفهمد که دوستش داريد و اما خيلی هم دنبالش نرويد. وفاداری او به عشق تا زمانیکه شما به آن پایبند باشيد ، خارق العاده است زيرا وی اصولا موجودی رمانتيک می باشد. او به هيچ صورت مايل نيست که شکار بشود و اما اگر ديد که شما تعقيبش نمی کنيد ، دلسرد  می گردد کما اينکه او از مردی که بخواهد به طور کامل بر وی مسلط باشد، گريزان و از مردی هم که خودش را روی پاهای او بيندازد، روگردان و بيزار است.

متولد فروردين قبل از آنکه بگذارد گرمی عشق سراسر وجودش را در بر گيرد، می خواهد با دل مرد دلخواهش دست و پنجه نرم کند تا در اين کشاکش طعم قدرت مردانه او را بچشد. او به طرز باور نکردنی رويايی است و هميشه آرزو دارد پرنس مورد علاقه اش سوار بر اسبی سفيد بيايد و او را بربايد و به خاطر عشق او با دنيا بجنگد و آنچه را می خواهد در اختيارش بگذارد ، بدون اينکه قدرت مردانگی خود را فراموش کند و چون يک چنين موجودی فقط در رويا وجود دارد ، اغلب تنها می ماند. روزهايش روشن و مملو از هيجان است و شب هاييش تاريک و خاموش اما شعله های اميد هرگز در قلبش خاموش نمی شوند و او پس از هر شکست قدم تازه ای پيش می گذارد. او بايد از عشق خود احساس غرور کند اما اين امر نبايد موجب بشود که شما ذوق و استعداد او را ناديده بگيريد و هر قدر نياز مندی او از شما زيادتر باشد، باز کوشش می کند که دو برابر آن نيازمندیهای شما را برآورده سازد. او می تواند از خطای دوستانش چشم بپوشد، مال و وقتش را صرف ديگران کند، اما وقتی پای دل به ميان آمد، ناگهان موجود ديگری می شود. اين امر قاطعيت مطلق دارد. کوچکترين خطايی میتواند حسادت او را مثل يک بمب منفجر کند. مراقب باشيد که در حضورش از هنرمند مورد علاقه خود تعريف نکنيد و يا از زن ديگری ولو اينکه از دوستان او باشد ، صحبتی به ميان نياوريد . مردیکه زنش متولد فروردين است ، بهتر است در اداره منشی مرد داشته باشد . اين زن حد متوسط ندارد و اگر دلش بشکند، در مدتی بسيار کوتاه از توده ای آتش تبديل به قطعه ای يخ می گردد اما نکته مهم اين است که آتش تنش زود خاموش می شود در حالیکه سرديش ابدی است.

زن متولد ماه اول سال چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن خواهان آزادی فراوان است و متوقع است که شما به وی و وفاداريش اطمينان کامل داشته باشيد در حالیکه عکس اين امر را الزامی نمی داند. او به رغم تمايل شديدی که به آزادی خود دارد ، فوق العاده به شوهرش وفادار است و متولد اين ماه به طور طبيعی قادر به دوست داشتن دو مرد نيست زيرا بيش از آن صاف و صادق است که بتواند يک چنين نقش ريا کارانه ای را به عهده بگيرد و ايفای نقش کند. اگر اين زن، شوهر داشته باشد و عاشق مرد ديگری گردد، قبل از آن که به وی خيانت کند ، رک و راست حقيقت را به شوهرش میگويد که ديگر نمیتواند زندگی مشترکی داشته باشد. اين زن می تواند شور و هيجانی بسيار عميق و تخيلاتی صوفيانه و عارفانه داشته باشد . اين دو خصلت به شيوه ای غريب در وجود او با هم آميزش دارند. او  هر نوع رابطه ای را صميمی و حقيقی و ابدی میداند و خيانت را به کلی احمقانه و غير ضروری میداند. عشق او مثل حرکات و گفتارش بی غل وغش و رک و پوست کنده است.

 زن متولد برج حمل اصولا واجد قابليت های زياد است، به طوریکه تقريبا از عهده انجام هر کاری از فروشندگی تا نخست وزيری بر می آيد. اگر در ارتش باشد ، خشونت يک گروهبان را به خود می گيرد و اگر مانکن باشد، ظرافت هاي یک دختر تمام عيار هيجده ساله را در خود  به وجود می آورد . به هر صورت به شغل و کارش علاقه مندی نشان می دهد و به اين دليل کمتر ممکن است که از کار به خاطر عشقش دست بردارد.

البته از آنجا که او زن رمانتيکی است، اين امکان وجود دارد که اگر عاشق شد ، به خيال تحقق بخشيدن به روياهای طلائی خودش وداشتن يک خانه کوچک زيبای چوبی در حاشيه جنگل های شمالی و نشستن جلوی بخاری که هيزم در آن شعله ور است و لذت بردن از زندگی در جوار معشوق سبب شود که موقتا کارش را رها کند و اما وقتی که رنگ های اين خانه جلای اوليه اش را از دست داد و اين جا و آنجای طاقش شروع به چکه کرد وآنوقت با سرعت به جستجوی کسب و کار و موقعيت اجتماعی خود بر می خيزد . جلويش را نبايد گرفت ، زيرا اگر خواسته های روحی متولد فروردين ماه بر آورده بشود، خيلی ساده از هر مشکل کوچکی که به و جود بيايد کوه بزرگی میسازد و درد سر درست ميکند. در عمل تقريبا کاری وجود ندارد که زن متولد فروررين ازعهده اش برنياید.

اگر از  او چيزی را بخواهد و يا احساس کند که داشتنش برای او ضروری است ، مصممانه قدم پيش میگذارد اعم از اين که آن کار انجام شدنی باشد يا نباشد و به همين ترتيب در مقابل مشکلات چنان پايداری از خود نشان میدهد و چنان خود را با محيط تطبيق میدهد که باورش به راستی مشکل است.

زن متولد برج قوچ به علت خوش بينی زياد ، هميشه معتقد است که تيره روزی و ناکامی سرانجام روزی بر طرف می شود و آفتاب هميشه زير ابر نمی ماند و به علت داشتن يک چنين طرز تفکری است که به معجزه هم اعتقاد دارد و معجزه هم برای کسانیکه به آن اعتقاد دارند، هميشه رخ می دهد . اين خانم در کارهای خود خيلی عجول است و در نتيجه چه بسيارند دفعاتی که اين عجله برايش اشکالاتی به وجود می آورد.

از لحاظ عشق اين امکان وجود ندارد که زن متولد شده در ماه فروردين فريب گرگ های در لباس ميش را بخورد و او در مقابل فريب ها مصونيت دارد و خطر بزرگتر او را از جانب مرده های ايده ال و رومانتيک تهديد میکند که تازه در اين مورد نيز او بارها مرده ايده آلی را که سر راهش قرار بگيرد ، در بوته آزمايش قرار می دهد.

کمتر زنی ممکن است مثل زن متولد فروردين ماه مددکار و دادرس باشد . او خيلیراحت برایاطرافيانش هديه ای گران قيمت می خرد و در موقع بيماری آزاديشان پرستاری می کند و به آنها پول قرض میدهد و سعی میکند برايشان کار پيدا کند و در مقابل انتظار مقابله به مثل راهم دارد.

او هر کاری را با شور و حرارت خاص انجام میدهد و اما شخصا منکر داشتن يک چنين خصوصياتی است که اگر غمگين بود ، شوهرش هم غمگين و اگر شاد بود شوهرش هم شاد باشد. او نه تنها مايل است که دوستان شوهرش را بشناسد، از ميزان پس اندازه او خبر داشته باشد و جزئيات کارش را بداند ، بلکه حتی میخواهد که در خواب ها و روياهای او نيز شريک باشد و همين حق را برای او قائل است. اگر بفهمد که شوهرش چيزی را  از او پنهان کرده است، ديوانه می شود و عصبانيت او واقعا ناخوش آيند است. هرگز نبايد در جلوی ديگران کوچکتر ين ايرادی از طرز لباس پوشيدن و يا آرايش کردن و يا  رفتارش گرفته شود. اگر اين نکته رعايت شود ، او هم نسبت به رعايت حال و شخصيت شما در ميان جمع پايبندی وسواس آميز نشان میدهد.

جريحه دار کردن غرور و يا به مسخره گرفتن احساساتش قلب او را می شکند. اگر او با يک چنين رويدادی مواجه بشود، به آغوش شوهرش پناه می برد و در آن لحظه دنيا برايش تيره و تاريک است و او خود را عميقا بی دفاع و آسيب ديده احساس مي کند و اينجاست که شوهرش اين امکان استثنايی را پيدا میکند تا موقعيت خود را در روح  و قلب او استحکام بيشتری ببخشد. او عاشق قدرت است و میخواهد که هميشه واجد آن باشد و وقتی احساس کرد آن را از دست داده است ، بايد از جايی دوباره تحصيل  قدرت کند.

حالت ايده ال و خوش بينی بيش از حد زن متولد فروردين اغلب باعث میشود که به هنگام مواجه شدن با حقايق زندگی آزرده خاطر بشود . در يک چنين مواقعی دستيابی به قلب او کار فوق العاده ساده ای میگردد. اندکی نوازش و بازگرداندن اعتماد به نفس به او درهای دلش را چهار طاق باز می کند. او صميمانه انتظار دارد که شوهرش در صورت لزوم با تمام قوا به جانبداری از او و مقابله با دشمن برخيزد.

 اگر مرد دلخواه خود را پيدا کند، به راحتی از همه چيز دست بر می دارد و او بدون وفاداری و صفای عاشقانه زندگی را هيچ می داند. به عنوان زن خانه شريکی دلسوز و يار و ياور است.

احتمالا خواهان داشتن کاری در خارج از منزل است زيرا محيط خانه برای شور و هيجانیکه در وی وجود دارد ، بسيار کوچک و محدود کننده است. عصبانيتش شبيه به جرقه ای است که ناگهان از آتش بيرون میريزد و ظاهر می شود و زود از بين می رود اما تعداد اين جرقه ها معمولا بيشتر از مواردی است که میتواند آرامش خيالی برای شوهرش ايجاد کند. نکته ای که بايد به آن توجه کرد اين است که عصبانيت هايش ظاهری است ولی لطف و مهربانی اش عميق و واقعی است . اندکی پر حرف اما حرف هايش سطحی و بی پايه نيست و در آن آثار هوشمندی کاملا قابل مشاهده است. شوهر يک چنين زنی مجبور است او را به هنگام بروز بيماری به زور به رختخواب بفرستد اما بعد لازم است که کنارش بنشيند و دستش را در دست بگيرد.

زن متولد برج حمل در خانواده فوق العاده فداکار و کمک رسان است . اگر شوهرش از کار بيکار شود ، بدون تاخير کاری پيدا میکند و نمیگدارد چرخ زندگی از حرکت بايستد اما به طور حتم برای شوهری که در آمدش از او کمتر باشد، احترامی قائل نيست ( در اين حالت اگر چه او را ترک نمیکند اما شايد به علت جريحه دار شدن غرورش ديگر آن دلشادی سابق را نشان نمی دهد.) يک تعريف از طرز آرايش يک زن ديگر نيز همين حالت را در او به وجود میآورد اما خطرات احتمالی اين کار خيلی بيشتر است. اگر بتوانيد محيط زندگی خود را پا بر جا نگاه داريد ، او را به طرزی واقعا باور نکردنی شاد و دوست داشتنی خواهيد يافت.

او به عنوان مادر پيوسته مواظب است که بچه هايش تميز ، شاد و سلا مت باشند . او ممکن است هر بار که بچه اش گريه می کند ، بغلش نکند و يا مثل برخی از مادرهای ديگر در حمايت از کودکش روش اغراق آميز نداشته باشد اما اين بچه بلا شک مهربانیهای مادرش را فراوان می بيند و عشق مادر به قدر کفايت نصيبش می گردد.

به علت داشتن تخيلات شاعرانه دنيايی مملو از زيبايی ها و رنگ در ذهن بچه هايش به وجود می آورد اما انضباط را هم لحظه ای فراموش نمی کند . تنبيه بدنی نمی کند ولی از حرفش هم بر نمی گردد .

صميمانه به شوهرش کمک میکند که به آرزوهايش جامه عمل بپوشاند. اگر شوهر زن متولد فروردين فقط به اندازه نصف مقداری که او به وی ايمان دارد ، به او ايمان داشته باشد، زندگی زناشوئی آنها واقعا سعادتمندانه خواهدبود.

مادر شدن زن متولد فروردین

مادران متولد فروردین مادران راستگو و صادقی هستند. آن‌ها معمولا برای مصلحت هم به فرزندان خود دروغ نمی‌گویند و البته بچه‌ها هم قدر این همه صداقت را به خوبی هر چه تمام‌تر می‌دانند. باید آن همه انرژی نهفته در درون‌تان را آزاد کنید و آن را به بچه‌های‌تان هم منتقل کنید. بهتر است همراهی و همکاری‌تان را که با چاشنی صداقت آمیخته شده به بچه نشان بدهید تا آن‌ها بدانند که می‌توانند همیشه روی شما حساب کنند. شاید گاهی با عصبانیت‌های ناگهانی از کوره در بروید و داد و قال راه بیندازید و به همین دلیل راه واقعی ارتباط با بچه‌ها را گم کنید اما بدانید که اگر بتوانید این خشم‌گاه به‌گاه بی‌دلیل را مهار کنید و محسنات ذاتی‌تان را که اتفاقا تعدادش کم هم نیست رو کنید آن وقت همه چیز بر وفق مراد خواهد بود. باور کنید شما این قابلیت را دارید که به بهترین مادر دنیا تبدیل شوید و در نتیجه بچه‌ها هم عاشق شما شوند. اگرچه اگر همین حالا هم سراغ فرزندان‌تان بروید و از آن‌ها سوال بپرسید شک نکنید که آن‌ها شما را بهترین مادر دنیا می‌دانند و عاشق‌تان هستند.

مادران متولد فروردین مادرانی هستند با قوه تخیل بسیار قوی. آن‌ها رویاپردازان قهاری هستند و از همین رو می‌توانند قصه‌های تخیلی بی‌نظیری برای فرزندان خود تعریف کنند. این مادران همان‌قدر که با قوه تخیل قوی خود رویاهای شیرینی برای خودشان می‌سازند، این خوشی را به بچه‌های‌شان منتقل می‌کنند. آن‌ها به بچه‌های‌شان می‌قبولانند که در دنیا فرشته‌ای برای محافظت از آن‌ها وجود دارد که همه جا همراه‌شان است و از آن‌ها در برابر همه چیز محافظت می‌کنند. به بچه‌های‌شان می‌قبولانند که اگر ناگهان پروانه‌ای از مقابل چشمان‌شان پرواز کرد به این معناست که خبر خوشی در راه دارند. به همین ترتیب است که احساس امنیت و امیدواری و خوشبختی را به فرزندان کوچک خود القا می‌کنند و این دقیقا‌‌ همان چیزی است که بچه‌ها انتظارش را دارند.

مادران متولد فروردین شاید گاهی آن‌قدر غرق کار خود باشند که فراموش کنند به درس بچه برسند یا اینکه اگر فرزند آن‌ها به هر دلیلی ناراحت شود و گریه سر دهد خیلی دیر برای تسکین دادن به او اقدام کنند، اما در ‌‌نهایت ماجرا این است که آن‌ها همیشه بچه‌های‌شان را ‌تر و تمیز نگه می‌دارند. حمام آن‌ها روی نظم انجام می‌شود و شاید حتی روزی 2 یا 3 بار صورت‌شان شسته شود تا اثری از آثار کثیفی در آن‌ها دیده نشود. در عین حال نظم هم از دیگر صفاتی است که مادران متولد فروردین در فرزندان خود درونی می‌کنند. این مادران به بچه‌های‌شان یاد می‌دهند که چطور وقت‌شناس باشند و چطور برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *