مقالات

عنصر ماه تولد چه تاثیری بر ویژگیهای شخصیتی افراد دارد؟

عنصر ماه تولد چه تاثیری بر ویژگیهای شخصیتی افراد دارد؟

مفهوم عنصر ماه تولد یک باور جالب و باستانی است که نشان دهنده ارتباط بین ماه تولد یک فرد و عناصر طبیعت می‌باشد. این ایده که ریشه در طالع بینی و سنت های فرهنگی مختلف دارد، می‌گوید ماهی که در آن فرد متولد می‌شود می‌تواند بر ویژگی های شخصیتی، نقاط قوت و ضعف او تأثیر بگذارد.

در حالی که این تصور مرتبط با نماد ماه تولد و عناصر موجود از نظر علمی اثبات نشده است، همچنان تخیل انسان را مجذوب خود می‌کند و جزئیات منحصر به فردی را ارائه می‌دهد که از طریق آن افراد خود را کشف و درک می‌کنند. در این مقاله ویژگی‌های مرتبط با هر عنصر ماه تولد و ریشه‌های فرهنگی و نجومی را که به این باور شاخ و برگ می‌دهند، بررسی خواهیم کرد.

عنصر ماه تولد چیست؟ جزئیات تاریخی و فرهنگی

ارتباط بین ماه های تولد و عناصر، ریشه در سنت های مختلف فرهنگی و کشفیات نجومی دارد. طالع بینی که قدمت آن به هزاران سال قبل می‌رسد، نقش بسزایی در شکل گیری این باور دارد. زودیاک، یک سیستم مختصات آسمانی، آسمان را به دوازده قسمت مساوی تقسیم می‌کند که هر کدام مربوط به ماه خاصی است. در این بخش‌ها، عناصری مانند آتش، خاک، هوا و آب با نشانه‌های زودیاک مرتبط هستند. به عنوان مثال، نشانه های آتش شامل برج حمل، لئو و قوس هستند، در حالی که نشانه های خاک شامل برج ثور، سنبله و برج جدی است.

ایده اتصال عنصر ماه تولد به ماه های سال نیز ریشه در طالع بینی چینی باستان دارد، جایی که تقویم قمری یک حیوان و یک عنصر را برای هر سال تعیین می‌کند. پنج عنصر در طالع بینی چینی عبارتند از چوب، آتش، خاک، فلز و آب می‌باشد. اعتقاد بر این است که هر کدام بر شخصیت و سرنوشت فرد تأثیر می‌گذارند.

خرید تابلوهای نماد ماه

 

عناصر ماه تولد و ویژگی های شخصیتی

 عنصر ماه تولد آتش (برج حمل، لئو، قوس):

 • افرادی که در عنصر آتش به دنیا می‌آیند اغلب با اشتیاق، پر شور و شخصیتی پویا دارند.
 • اعتقاد بر این است که آنها رهبران طبیعی هستند که با میل به موفقیت پیش می‌روند.
 • تصور می‌شود عنصر آتش باعث ایجاد خلاقیت و شوق به زندگی می‌شود و این افراد را کاریزماتیک و ماجراجو می‌کند. نماد ماه آذر، فروردین، مرداد مرتبط با این عنصر است.

عنصر ماه تولد خاک (برج ثور، سنبله، جدی):

 • نشانه های خاک با عملی بودن، ثبات و احساس مسئولیت قوی مشخص می‌شوند.
 • اعتقاد بر این است که افرادی که تحت این علائم به دنیا می‌آیند، پایدار در عمل، قابل اعتماد و سخت کوش هستند.
 • عنصر خاک یا زمین با ویژگی های پرورش دهنده همراه است و این افراد را قابل اطمینان می‌کند و همواره بر یک پایه محکم در زندگی خود تمرکز دارند. نماد ماه دی، اردیبهشت، شهریور مرتبط با این عنصر است.

عنصر ماه تولد هوا (جوزا، ترازو، دلو):

 • طالع بینان به این نتیجه رسیدند که افراد با عنصر هوا، خوش فکر، ارتباط محور و اجتماعی هستند.
 • آن‌ها اغلب به‌عنوان شخصیت سازگار و هماهنگ با محیط، با ذهنی باز و در برقراری ارتباط ماهر دیده می‌شوند.
 • عنصر هوا با ذهنی پویا و نو اندیش، به پرورش خلاقیت‌ها و استعدادهای خود با تلاش بالا می‌پردازند. نماد ماه بهمن، خرداد، مهر مرتبط با این عنصر می‌باشد.

علائم آب (سرطان، عقرب، حوت):

 • علائم آب اغلب با عمق احساسات ، تغییر پذیر و زودرنجی همراه است.
 • تصور می‌شود افرادی که در این عنصر متولد می‌شوند، همدل، پرورش دهنده و غالب بودن حس و عواطف بر عملکرد آنها است.
 • عنصر آب در عین حال که می‌تواند آرام و ساکت باشد اما در برخورد با تنش‌ها یک روحیه کوبنده دارند. نماد ماه اسفند، تیر، آبان نیز با عنصر آب درآمیخته شدند.

ذکر این نکته ضروری است که این موارد بر اساس باورهای نجومی و سنت های فرهنگی است و باید با ذره ای شک و تردید به آنها نگاه کرد. در حالی که برخی از افراد ممکن است با ویژگی های مرتبط با عنصر ماه تولد خود تصمیم گیری کنند. برخی دیگر هم ممکن است ارتباط کمی بین شخصیت خود و این باورهای باستانی پیدا کنند.

تأثیر طبیعت بر شخصیت

تأثیر طبیعت بر شخصیت

ارتباط نمادین بین عنصر ماه تولد و ویژگی های شخصیتی فراتر از تفاسیر نجومی و فرهنگی است. بسیاری از مطالعات روان‌شناختی تأثیر طبیعت بر رفتار انسان را بررسی کرده‌اند و ارتباط بین عوامل محیطی و گرایش‌های شخصیتی خاص را آشکار کرده‌اند. بنابراین تعریف معیارهای مختلف مرتبط با عنصر ماه تولد می‌تواند منطقی باشد. برخی از معیارها شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • تاثیر فصلی

فصلی که یک فرد در آن متولد می‌شود ممکن است تأثیرات ظریفی بر شخصیت او بگذارد. به عنوان مثال، افرادی که در بهار متولد می‌شوند امکان دارد با حس تولد دوباره، رشد و انرژی همراه باشند.

از سوی دیگر، افراد متولد زمستان غالباً دارای روحیاتی لطیف با تحمل بالا، درون نگری و سازگاری باشند.

 • تولد در روز یا شب

در کنار عنصر ماه تولد برخی از متفکرین حوزه طالع بینی بر این باور هستند که تولد در روز یا شب نیز روی شخصیت افراد اثر می‌گذارد. طبیعتاً در صبح همچون پرندگان یک روحیه شاداب و انرژی بخشی را می‌بینیم که شروعی جدید را به افراد القا می‌کند. از طرف دیگر در شب آن سکوت و انزوا وجود دارد.

 • فاکتورهای محیطی

محیط فیزیکی که یک فرد در آن بزرگ می‌شود می‌تواند شکل دهنده شخصیت او باشد. به عبارت دقیق‌تر افرادی که در محیط‌های روستایی بزرگ می‌شوند از لحاظ فکری و طرز رفتار با افرادی که در محیط‌های شهری رشد و نمو می‌یابند تفاوت دارند. هر کدام در جایگاه خود قابل احترام و با ارزش هستند اما هدف اصلی ذکر این نکته است که شرایط پیرامون نیز باعث تغییر شخصیت افراد می‌شود.

ذکر موارد بالا به این دلیل بود که متوجه شویم فقط عنصر ماه تولد نیست که روی شخصیت افراد موثر است. بلکه ما می‌توانیم از پیرامون خود نیز اثرپذیر باشیم و آن را به عنوان یک نقطه عطف برای تغییر رفتار و ویژگی‌های خود بدانیم.

عنصر ماه تولد و ازدواج

اینکه ما بخواهیم عنصر ماه تولد را با ازدواج نسبت دهیم شاید قدری بلندپروازانه باشد. اما برخی از افراد این مقایسه را دوست دارند و می‌خواهند بدانند که آیا با فرد مقابل می‌توانند سازگار و هماهنگ باشند یا خیر؟! یکی از باورها و اعتقادات این است که اگر عناصر همنام در کنار هم باشند ممکن است از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی یک سو و با طرز رفتار مشابه باشند. اما محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال قرار گرفتن دو عنصر آتش کنار هم می‌تواند مانند دو قطب همنام آهنربا یکدیگر را دفع کنند. اما اگر آب و آتش کنار هم باشند به دلیل تاثیر لطیف آب بر روی شخصیت تند آتش آن را مهار خواهد کرد. لذا این دو می‌توانند زوج خوبی باشند.

در مورد هوا و خاک نیز به همین صورت است. یعنی خاک به عنوان یک عنصر سخت در مقابل هوا که یک عنصر جاری و انعطاف پذیر است می‌باشد. از طرفی آب به راحتی در خاک نفوذ پیدا می‌کند و با آن درآمیخته و یکی خواهد شد. حال اگر دو عنصر خاک کنار هم قرار بگیرند باز هم باور ناسازگاری به وجود می‌آید. دقیقاً مانند آهنربا که قطب های ناهمنام یکدیگر را جذب می‌کنند. افراد نیز باید دارای عنصرهای مختلف باشند. البته این یک نظریه ساده است و نمی‌توان آن را به قطعیت تایید کرد.

گروه هنری دانژه تولید کننده انواع زیورآلات با نماد ماه تولد

گروه هنری دانژه تولید کننده انواع زیورآلات با نماد ماه تولد

قطعاً اشخاصی که باور عمیقی به عناصر ماه تولد و نمادها دارند همواره به دنبال زیورآلاتی هستند که به نوعی این اشکال روی آنها نقش بسته باشد. لذا این ایده در ذهن مدیر شرکت ایجاد شد که زیورآلاتی با چنین ویژگی‌هایی را تولید کنند. البته علاوه بر زیورآلات محصولات دکوری دیگری همچون تابلوها نیز در مدل‌های گوناگون عرضه می‌شوند. شما می‌توانید در همین وب سایت طیف گسترده‌ای از محصولات را ببینید و به صورت اینترنتی خرید کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *